برچسب: #دین

دوگانه کاذب

علی باقری، فعال سیاسی بدون تردید، فرهنگ و تمدن ایران، دو رکن و پایه اصلی دارد؛ فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ملی همچنین فرهنگ و اعتقادات اسلامی و شیعی با قدمت …

2 آوریل 2024 0 دیدگاه