برچسب: #راهبرد

در جست‌وجوی جسارت گمشده

سیدمحمدرضا بنی‌طبا،عضو شورای استان تهران حزب کارگزاران سازندگی ایران انتخابات مجلس دوازدهم همان‌گونه که سرریز تفاوت رویکردها و نگرش‌ها در میان اصولگرایان و رسمیت و عینیت شقاقی بود که این جریان سیاسی …

22 فوریه 2024 0 دیدگاه