برچسب: #راه‌گشایی

راه‌گشایی کنیم

از شهروندان متکثر ایران دعوت می‌کنیم؛ برای ایران و بسط تدریجی خیر همگانی و تمهید دولت ملی و ایران پایدار متحد شوند. پای ایران در میان است 151 نفر از اندیشمندان و …

6 ژوئن 2024 0 دیدگاه