برچسب: #زنگ خطر

زنگ خطر

فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در ماه‌های اخیر بارها بزرگان و عقلای هر دو جریان سیاسی کشور درباره قهری که طیفی از مردم با …

4 مارس 2024 0 دیدگاه