برچسب: #سلاح_ورزی

تعطیلات نابخردانه

حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و رئیس پیشین اتاق ایران هیچ کدام از مخالفان تعطیلی روز شنبه به جای پنج‌شنبه نتوانسته‌اند، دلیل روشنی برای اصرار خود بر این همه زیانی …

18 آوریل 2024 0 دیدگاه

تجارت سیاست‌زده

سرانجام پس از 7 ماه حاشیه و انتظار، «حسین سلاح‌ورزی» به صورت رسمی اتاق ایران را ترک کرد و در انتخاباتی که دیروز برگزار شد، «صمد حسن‌زاده» به ریاست اتاق بازرگانی، صنایع …

22 ژانویه 2024 0 دیدگاه