برچسب: #سهام

گرگ و میش بورس

مهتاب شهریاری، خبرنگار سازندگی بازار سهام این روزها، یا گرگ است، یا میش. یا ترش است، یا شیرین. یا شب است، یا روز. حد وسطی هم ندارد. دیروز بازار سهام میش بود، …

6 فوریه 2024 0 دیدگاه