برچسب: #سکه

از 65 به 63

مهتاب شهریاری، خبرنگار سازندگی  روایتی وجود دارد که روزبه‌روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ اینکه از زمان بحران کرونا، بازارها روی خوش ندیده‌اند. بعد از رهایی از قرنطینه، اقتصادهای جهانی که در …

13 آوریل 2024 0 دیدگاه

وزیر خزانه یا وزیر اقتصاد ؟

سیدمصطفی هاشمی‌طبا، عضو شورای عالی مشورتی حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزهای اخیر اخبار ضدونقیضی درباره تغییر وزیر اقتصاد در دولت فعلی شنیده شد. اگرچه دولت این خبر را تکذیب کرده و …

8 آوریل 2024 0 دیدگاه

تاج سر اقتصاد ایران

مهتاب شهریاری، خبرنگار سازندگی خاصیت این روزهای اقتصاد ایران نااطمینانی است و ابهام و غیر از نوسان که تاج سر اقتصاد ایران است، دوران هیچ منزلتی جاودانه نیست. طبق این قاعده، بازارهای …

2 مارس 2024 0 دیدگاه