برچسب: #سیاستمداران

قطع مسیر سیسیلی شدن

آیا دولت آینده توان رویارویی با گروه‌های ذی‌نفع را دارد؟ سعید خوش‌بین، خبرنگار سازندگی ناحیه خودمختار سیسیل که در جنوب ایتالیا قرار گرفته با وجود ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه همچنان فقیر مانده …

27 می 2024 0 دیدگاه