برچسب: #صلاحیت نامزدها

تبلیغات ایدئولوژیک

کامبیز نوروزی، حقوقدان حاکمیت ملی، عدم تبعیض و تساوی در برابر قانون، اداره امور براساس آرای عمومی، ملی بودن صداوسیما (اصول 56، 19، 6، 44 قانون اساسی) چنین نیست که می‌گذرد. حقوق …

5 مارس 2024 0 دیدگاه