برچسب: #عربستان

بازگشت به ام‌کلثوم

صنعت سینما در عربستان تا سال ۲۰۱۸ که سالن‌های سینما پس از ۳۵ سال بازگشایی شد، تقریباً وجود نداشت اما این کشور عربی با سرمایه‌گذاری هنگفت در عرصه سینما و برگزاری جشنواره …

28 فوریه 2024 0 دیدگاه