برچسب: #فعالان_گردشگری

احتضار گردشگری

صنعت گردشگری ایران با نزدیک به صفر رسیدن ورود گردشگر خارجی به ایران درحال نابودی کامل است فائزه مومنی، گروه اجتماعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری از افت …

13 فوریه 2024 0 دیدگاه