برچسب: #فعال_اجتماعی

کنشگری مسئولانه

درباره بیانیه ۱۱۰ فعال سیاسی و فرهنگی نوید حسینیون، عضو شورای استان خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی ایران درحالی که فضای سیاسی کشور بیش از گذشته در دوگانه شرکت یا عدم ‌شرکت …

17 فوریه 2024 0 دیدگاه