برچسب: #فعال_سیاسی

همگام با خاتمی

بررسی بیانیه 110 فعال سیاسی و فرهنگی اصلاح‌طلب که نشان‌دهنده همراهی این طیف با سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین است و تاکیدی بر احیای نهاد انتخابات و گشودن روزنه‌ای جدید در سیاست امروز …

14 فوریه 2024 0 دیدگاه

واقعه اول بهمن

محمد توسلی، فعال سیاسی  تظاهرات اعتراضی دانشجویان دانشگاه در اول بهمن سال 1340 یکی از وقایع مهم و تاثیرگذار تاریخی در تحولات سیاسی سال‌های پس از آن در ایران بوده است که …

27 ژانویه 2024 0 دیدگاه