برچسب: #فلسفه

واگویه‌های فیلسوفانه

گفت‌وگوهایی با سایه‌ام تازه‌ترین اثر دکتر رضا داوری ‌اردكانی است دکتر رضا داوری‌ اردكانی بیش از نیم قرن است که در فضای فكری و فرهنگی ایران حضور مستمر و فعالی دارد و …

11 مارس 2024 0 دیدگاه