برچسب: #قطر

ریسک شهرت

چرا مقامات دوحه در فکر تجدیدنظر نقش میانجیگری خود در پرونده غزه هستند؟ مهران کامروا، استاد دانشگاه جورج تاون قطر یکی از اصول‌ اصلی سیاست خارجی قطر، میانجیگری است و از ابتدای …

16 می 2024 0 دیدگاه

ما به توسعه می‌بازیم

سعید خوش‌بین،خبرنگار سازندگی حکمرانی اقتصادی قطر نگذاشت جام از خانه‌اش خارج شود و برای دومین بار خود را بر صدر آسیا نشاند و نشان داد «حکمرانی خوب» نه تنها در اقتصاد، انرژی …

12 فوریه 2024 0 دیدگاه

ما به توسعه می‌بازیم

امیرعباس نخعی، دبییرگروه جهان پاداش شکست حسرت جام آسیا برای ایران نزدیک به نیم ‌قرن شد. این دوره هم به توسعه در قطر باختیم، نه به فوتبال قطر، به توسعه به سرمایه‌گذاری …

12 فوریه 2024 0 دیدگاه