برچسب: #لبنان

تقویت ایده دو کشوری

این روزها، چرخ سرنوشت خاورمیانه بر گدازه‌های آتش به پیش می‌رود و این منطقه یکی از داغ‌ترین زمستان‌های خود را تجربه می‌کند. به نظر چشم‌انداز روشنی برای صلح در آن دیده نمی‌شود …

23 ژانویه 2024 0 دیدگاه