برچسب: #مترجم

مترجم چپ

پرویز بابایی، مترجم‌ و نویسند‌ۀ پیش‌کسوت که بیشتر با ترجمۀ آثار نویسندگان و متفکران چپ‌گرا شناخته ‌شده در ۹۲ سالگی درگذشت. نشر نگاه (ناشر برخی از آثار و ترجمه‌های او) دربارۀ درگذشت …

8 آوریل 2024 0 دیدگاه