برچسب: #مستشاران نظامی

چگونگی تقابل

حسین جابری‌انصاری، معاون پیشین عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ترور هدفمند مستشاران ارشد نظامی ایران در سوریه سرداران سرافراز، شهیدان محمدرضا زاهدی و محمد‌هادی حاجی‌رحیمی و همراهان عزیز آنان توسط رژیم …

3 آوریل 2024 0 دیدگاه