برچسب: #مسجد

وظایف بر زمین مانده

محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران براساس آخرین گزارش از رصد فرهنگی منتشره در تابستان 1402 در جهان 4 میلیون مسجد وجود دارد که اندونزی با 800 هزار باب …

16 آوریل 2024 0 دیدگاه