برچسب: #ناکارآمدی

نه به فساد، تحجر، ناکارآمدی

گروه سیاسی سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران می‌گوید: امروز ما با دلی پرخون به انتخابات وارد می‌شویم. کسی تصور نکند که شادمانیم زیرا حتی یک کرسی را برای کشور و …

29 فوریه 2024 0 دیدگاه

کنشگری مسئولانه

درباره بیانیه 110 فعال سیاسی و فرهنگی نوید حسینیون، عضو شورای استان خراسان رضوی حزب کارگزاران سازندگی ایران درحالی که فضای سیاسی کشور بیش از گذشته در دوگانه شرکت یا عدم ‌شرکت …

17 فوریه 2024 0 دیدگاه