برچسب: #هادی چوپان

آرزوی هادی

شاید وقتی هادی چوپان در شیراز حدود 5، 6 ساله بود با دیدن عکس‌های آرنولد که تازه به دوران بازنشستگی بعد از کسب 7 عنوان قهرمانی متوالی در مسترالمپیا رسیده بود، حسابی …

4 مارس 2024 0 دیدگاه