برچسب: #هزینه

همه دستفروش شده‌اند

گزارش سازندگی از افزایش چشمگیر تعداد دستفروشان در تهران که نشان‌دهنده عملکرد اقتصادی ضعیف دولت رئیسی است فائزه مومنی، گروه اجتماعی  می‌گویند تعدادشان در تهران به ۳۰ هزار نفر رسیده‌ هرچند همیشه …

19 فوریه 2024 0 دیدگاه