برچسب: #ورزش

پوپولیست عاصی

فائزه مومنی ، گروه اجتماعی ماجراها و خبرهای علیرضا دبیر و رسول خادم تمامی ندارد. گویی این دو نفر را به هم گره زده‌اند. هرچه رسول خادم سکوت می‌کند، دبیر حرف می‌زند …

14 آوریل 2024 0 دیدگاه