برچسب: #ویزیت

ویزیت انسان و حیوان

فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی و معاون فرهنگی دبیرکل حرب کارگراران سازندگی ایران واقعیت این است که براساس عرف و منطق حاکم بر فعالیت اصناف، هر صنفی برای تعیین نرخ خدماتی که …

20 آوریل 2024 0 دیدگاه