برچسب: #پایداری‌ها

در انتظار مجلس جدید

محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران بر این اعتقاد است که دولت رئیسی دولت هماهنگی نیست اما باید منتظر روی کار آمدن مجلس جدید برای هرگونه اصلاح در دولت …

9 آوریل 2024 0 دیدگاه