برچسب: #پلمپ

تحدید فرهنگ

مهدی یزدانی‌خرم،  نویسنده و روزنامه‌نگار   پلمب مجموعه‌ی فرهنگی نشر ثالث در خیابان کریم‌خانِ تهران نشانه‌ی روشنِ دیگری‌ست از سردرگمی بخشی از تندروی‌ها که به‌ظاهر یک‌دست ‌شده، است… دلیلِ این رفتار «عدمِ رعایتِ …

31 ژانویه 2024 0 دیدگاه