برچسب: #کتائب_حزب‌الله_ عراق

تعلیق حملات کتائب

امیرعباس نخعی، دبیرگروه جهان در شرایطی که تنش در خاورمیانه روز‌به‌‌روز شدت می‌گرفت و طرف‌های درگیر بر خاکستر می‌دمیدند، کتائب حزب‌الله عراق ورق را برگرداند.کتائب حزب‌الله عراق در شرایطی که آمریکا تهدید …

1 فوریه 2024 0 دیدگاه