برچسب: #کتاب

واگویه‌های فیلسوفانه

گفت‌وگوهایی با سایه‌ام تازه‌ترین اثر دکتر رضا داوری ‌اردكانی است دکتر رضا داوری‌ اردكانی بیش از نیم قرن است که در فضای فكری و فرهنگی ایران حضور مستمر و فعالی دارد و …

11 مارس 2024 0 دیدگاه

رونمایی از شازده

رونمایی از شازده کوچولو با ترجمۀ لیلی گلستان و تصویرگری نورالدین زرین‌کلک کتاب «شازده کوچولو» اثر آنتوان دوسنت اگزوپری که با ترجمۀ لیلی گلستان و تصویرگری نورالدین زرین‌کلک در نشر گه‌گاه منتشر …

18 فوریه 2024 0 دیدگاه