برچسب: #کیخسرو

عبور از اسطوره‌اندیشی

کیخسرو در حماسه‌های ایرانی و شاهنامۀ فردوسی، فرزند سیاوش و فرنگیس و نوادۀ کیکاووس و افراسیاب است. کیخسرو در دیانت و شهامت، سرآمد شاهان کیانی و نسبت به کیکاووس خوش‌نام‌تر است، زیرا …

30 آوریل 2024 0 دیدگاه