برچسب: #شورا

جدایی شورا از زاکانی

افشاگری یکی از رسانه‌ها درباره ابهامات قرارداد شهرداری تهران با چین بر سر خرید 2 میلیارد یورو اتوبوس برقی،‌ دیروز در صحن شورا تبدیل به درگیری تعدادی از اعضای شورا با علیرضا …

28 آوریل 2024 0 دیدگاه