برچسب: #صادرات نفت

دو ماموریت فرزین

سعید خوشبین، خبرنگار سازندگی سیاست‌گذار پولی این روزها دو مشغولیت بزرگ دارد؛ مشغله اول مهار اسب سرکش نقدینگی است و مشغله دوم، بازگرداندن آرامش به بازار ارز. اولی به دغدغه اصلی نظام …

5 فوریه 2024 0 دیدگاه